Eksempel på en brugsaftale


Du får din egen brugsaftale med de rigtige leverings- og tilbageleveringsdatoer sammen med din bekræftelsesmail, når du har tegnet abonnement på VIGGA. Brugsaftalen beskriver lidt tørt og advokatagtigt aftalen med os og dig. Husk at tjekke, om den aftale du modtager sammen med din ordrebekræftelse er i overensstemmelse med det, du har bestilt på www.vigga.us

Brugsaftale mellem

Os

VIGGA.us A/S
CVR: 35847774
Kirstinehøj 3
2770 Kastrup

(Herefter kaldet VIGGA)

og

Dig

Kundenummer
Navn
Faktureringsadresse
Leveringsadresse
Telefonnummer
Mailadresse

(Herefter kaldet »Abonnenten«. Hver for sig kaldet »Part« og samlet kaldet »Parterne«). 


1. Bestillingsdato

01.11.2014 

 

2. Ønsket leveringsdato

02.02.2015

 

3. Tøjet 

Med virkning fra leveringsdato i henhold til punkt 2 indgår parterne hermed nærværende brugsaftale om abonnentens brug af VIGGA børnetøj som specificeret i dette punkt. Brugsaftalen omfatter følgende udvalg af børnetøj (herefter samlet kaldet »tøjet«).

Dit abonnement hos VIGGA indeholder følgende:

  • Newborn: 15 stykker tøj i 4 uger til levering den 02.02.2015. Newborn skal tilbageleveres senest den 04.03.2015
  • Str. 56: 15 stykker tøj i 8 uger til levering den 02.03.2015. Str. 56 skal tilbageleveres senest den 29.04.2015
  • Str. 62 : 15 stykker tøj i 8 uger til levering den 27.04.2015. Str. 62 skal tilbageleveres senest den 24.06.2015
  • Str. 68 : 18 stykker tøj i 12 uger til levering den 22.06.2015. Str. 68 skal tilbageleveres senest den 16.09.2015
  • Str. 74 : 18 stykker tøj i 12 uger til levering den 14.09.2015. Str. 74 skal tilbageleveres senest den 09.12.2015
  • Str. 80 : 20 stykker tøj i 24 uger til levering den 07.12.2015. Str. 80 skal tilbageleveres senest den 25.05.2015
  • Str. 86 : 20 stykker tøj i 24 uger til levering den 23.05.2016. Str. 86 skal tilbageleveres senest den 09.11.2016
  • Str. 92 : 20 stykker tøj i 24 uger til levering den 07.11.2016. Str. 92 skal tilbageleveres senest den 26.04.2017

VIGGA tager forbehold for udgåede varer. I tilfælde af, at en vare er udgået, vil din leveringen indeholde en erstatningsvare, der i enhver henseende svarer til den udgåede vare.

 

4. Brugsperioden 

Brugsperioden går fra den 02­.02.2015 ­- 26.04.2017 (Fra den første leveringsdato til den sidste tilbageleveringsdato).

 

5. Levering og udskiftning/endelig returnering af tøjet 

Abonnenten får besked om tøjskifte i god tid og får at vide, hvornår den næste levering ligger klar til afhentning i pakkeshoppen. Abonnenten får i pakkeshoppen udleveret sin nye VIGGAtaske og afleverer samtidig det tøj, der er blevet for småt. I den nye VIGGAtaske har VIGGA lagt en returpose påsat returadresse mærkat. Åbn for at tage returposen frem og put VIGGAtasken med den udvoksede VIGGA kollektionen ned i, slå en knude og aflever den til medarbejderen i pakkeshoppen.

 

6. Løbetid og opsigelse 

Denne brugsaftale løber fra 02.02.2015 til 26.04.2017 med mindre den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. 
Abonnenten kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 3 måneder efter første leveringsdato.

 

7. Pris 

Pris ved opstart 0 kr. Månedlig ydelse 359 kr. Der er en bindingsperiode på 3 mdr., hvor den samlede pris bliver 1.077 kr.

 

8. Betalinger 

De månedlige betalinger bliver trukket på det tilmeldte kort og overføres via ePay som automatisk kortbetaling. Den første betaling på 359 kr. bliver trukket, når du modtager din første levering af VIGGA tøj, herefter betales det faste beløb hver måned helt automatisk.

 

9. Fortrydelsesret 

Abonnenten har ret til at træde tilbage fra brugsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage fra leveringsdatoen for den første levering af tøjet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor abonnenten eller en af abonnenten angiven tredjemand (dog ikke transportøren) får den første levering af tøjet i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele VIGGA sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (e-­mail eller brev).
Abonnenten kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Medlemmet har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse til kundeservice@vigga.us. Hvis abonnenten anvender denne mulighed, kvitterer VIGGA omgående på et varigt medium (en e­-mail) for modtagelsen. 
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

10. Følger af fortrydelse 

Hvis abonnenten rettidigt udøver fortrydelsesretten i brugsaftalen, refunderer VIGGA alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform VIGGA tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor VIGGA har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne aftale. VIGGA gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges abonnenten ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. VIGGA kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil VIGGA har modtaget tøjet retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret tøjet, alt efter hvad der er tidligst. 
Abonnenten skal returnere tøjet eller aflevere det til:  

VIGGA.us A/S
Kirstinehøj 3
2770 Kastrup

Tøjet skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret VIGGA om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer tøjet inden udløbet af de 14 dage. 

Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af tøjet. Abonnenten hæfter kun for eventuel forringelse af tøjets værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå tøjets art, egenskaber og den måde, det fungerer på.

Dato og bindende tilmelding
Abonnenten bekræfter ved sin bindende tilmelding, at de afgivne oplysninger er korrekte, samt at have modtaget, læst og accepteret VIGGAs almindelige betingelser.

Standardfortrydelsesformular 
Formularen udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.
 

Tilbage til Vilkår & betingelser